บทความ

October 8, 2015

*+21 ต.ค นี้ บริการ “ทันตกรรมฟรี” ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ+*

609_20150914

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมการบริการด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยจะให้บริการตรวจและรักษาสุขภาพในช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟันให้แก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งการทันตสาธารณสุขไทย” และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางด้านทันตกรรมที่จะให้พสกนิกรชาวไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี
📍 รับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐น.
📍 ให้บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
📌 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ถ.อังรีดูนังต์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📞 โทร.๐๒-๒๑๘-๘๗๐๕, ๐๒-๒๑๘-๘๖๓๕
ขอบคุณข้อมูลจาก -/\-
chula.ac.th

About the Author

Admin

 
 

 
ประกันสังคม

*+เฮซิจ๊ะ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ใช้สิทธิทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย+*

   นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ...
by Admin
0

 
 
ทำฟันฟรี5

*+หลายมหาวิทยาลัยเปิดทำฟันฟรี 1 เม.ย. คลิกอ่านเช็คสถานที่ได้เลย+*

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
by Admin
0