บทความ

July 8, 2016

*+ลูกจ้างต้องรู้! เมื่อถูก เลิกจ้าง มีสิทธิรับเงินชดเชยจากนายจ้างอย่างไร?+*

aHR0cDovL3AyLmlzYW5vb2suY29tL21uLzAvdWQvNzkvMzk3NjU3L21vbjA3MDc1OTMuanBn

มาตรวจสอบสิทธิ ของมนุษย์ลูกจ้าง เมื่อถูกเลิกจ้าง มีพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยเพื่อเป็นทุนไปประกอบอาชีพหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยรู้ยัง
   ข่าวการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทขนาดใหญ่แม้มีไม่บ่อย แต่ก็มีให้เห็นอยู่ จะด้วยเหตุผลเพื่อการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น หรือเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต จากผลประกอบการไม่ดี หรือแม้กระทั้ง การเลิกจ้างบางคน บางแผนกก็ตาม ผู้ที่ต้องประสบปัญหาก็คือ พนักงานหรือลูกจ้าง ที่ต้องเดินหน้าหาทางออก หางานใหม่เพื่อความมั่นคงของชีวิตต่อไป
   ทั้งนี้ในกรณี บริษัทเลิกจ้าง ให้ออกจากงาน พนักงานหรือลูกจ้างมีสิทธิตามที่กฎหมายแรงงานให้ความคุ้มครองอยู่ คือ นายจ้างต้องจ่าย เงินชดเชย ให้กับลูกจ้าง เพื่อเป็นทุนรอนในการใช้ชีวิตใหม่ในวันข้างหน้า
   วันนี้ เรานำ สิทธิตามกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับเงินชดเชยกรณีการเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน มาฝากกัน มาดูกันว่ามีเงื่อนไขอะไร และ แต่ละคนจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายอย่างไรบ้างมาฝากกันครับ
   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หาก ลูกจ้าง ถูกให้ออกจากงานโดยมิได้กระทำความผิด อย่างเช่น
๐ ทุจริตต่อนายจ้าง หรือทำความผิดอาญา
๐ จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
๐ ทำการประมาทเลินเล่อจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๐ ฝ่าฝืนระเบียบการทำงาน โดยที่นายจ้างได้ออกหนังสือเตือนไปแล้ว
๐ ละทิ้งการทำงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร
๐ ได้รับความผิดถึงขั้นจำคุก ยกเว้นกรณีไม่ร้ายแรง
   และ ไม่ได้ลาออกเองโดยสมัครใจ และ ทำงานกับนายจ้างมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างด้วย และหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยจะเป็นไปตามอายุการทำงานดังนี้คือ
1. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี
>> จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 30 วัน

2. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี
>> จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 90 วัน

3. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี
>> จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 180 วัน

4. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี
>> จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 240 วัน

5. ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 10 ปี ขึ้นไป
>> จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 300 วัน
   สิ่ง เหล่านี้เป็นสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งบรรดาลูกจ้างควรศึกษาเป็นความรู้ไว้นะครับ สรุป หาก ลูกจ้างไม่ได้ลาออกเอง และ ไม่ได้กระทำความผิดตามเงื่อนไขข้างตน ทำงานมาครบ 120 วัน เมื่อถูกเลิกจ้าง จะได้รับค่าชดเชย ตามอายุงานดังที่ยกมาข้างตนครับ
…………………………………………..
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ลูกจ้างรู้ยัง ! ตกงานจาก เลิกจ้าง ลาออก มีสิทธิได้เงินชดเชยจาก สปส.ด้วย
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ขอบคุณข้อมูลจาก  sanook
More articles by »
Written by: Admin
Tags: , ,

About the Author

Admin

 
 

 
get out 1

*+7 การกระทำต้องห้าม! ที่ ทำให้นายจ้าง ไล่ออก ได้ทันที!!+*

     แน่นอนว่าในทางกฎหมาย สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง คือ สัญญาต่างตอบแทน...
by Admin
0

 
 
ตกงาน1

*+ลูกจ้างรู้ยัง! ตกงาน จาก เลิกจ้าง ลาออก มีสิทธิได้เงินชดเชยจาก สปส.+*

   ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน กรณีตกงานจาก ลาออก ถูกเลิกจาก ...
by Admin
0

 
 
เพิ่มเงินค่าเล่าเรียน1

*+ข้าราชการ ลูกจ้างเฮ! เพิ่มเงินค่าเล่าเรียนบุตรเริ่มปีการศึกษา 59 นี้+*

บัญชีกลางปรับเพิ่มอัตราเงินบำรุง การศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของรัฐและ...
by Admin
0