บทความ

July 15, 2016

*+ฟรี! นั่งรถเมล์ไหว้พระ 9 วัด ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา+*

ไหว้พระ 9 วัด 1

นั่งรถเมล์ไหว้พระ 9 วัด
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559
มีให้เลือก 2 กิจกรรม ดังนี้
===================================
💥 1. ไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์
(จัดโดย ขสมก.)
ขสมก. จัดรถเมล์ฟรี จำนวน 20 คัน ให้บริการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น
เริ่มต้นที่อู่หมอชิต 2 และวิ่งตามวัดต่างๆ ดังที่ป้ายบอกดังนี้
หมอชิต 2 – BTSหมอชิต – อนุสาวรีย์ชัยฯ(ขาไปจอดที่เกาะ พญาไท ขากลับจอดที่เกาะพหลโยธิน) – วัดเบญจมบพิตร – วัดสามพระยา – วัดบวรนิเวศวิหาร – วัดชนะสงคราม – วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) – วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) – วัดสุทัศนเทพวราราม – วัดสระเกศ
สามารถรอขึ้นรถบริการดังกล่าว ตามป้ายวัดในเส้นทางที่กำหน
ฟรี…ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ติดต่อสอบถามได้ที่
Call Center ขสมก. หมายเลขโทรศัพท์ 1348
===================================
💥 2. ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล
(จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ขสมก. เขตการเดินรถที่ 6)
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จัดกิจกรรมในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559 ณ วัดที่เข้าร่วมโครงการ 9 วัด ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)
2. วัดอรุณราชวราราม
3. วัดราชโอรสาราม
4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารา
5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
6. วัดบวรนิเวศวิหาร
7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
8. วัดสุทัศนเทพวราราม
9. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือฝั่งพระนคร กับฝั่งธนบุรี
จุดเริ่มต้นที่ท้องสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ
เส้นทางฝั่งพระนคร
1. สนามหลวง
2. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
3. วัดสุทัศน์เทพวราราม
4. วัดบวรนิเวศวิหาร
5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
6. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
กลับเส้นทางเดิม (เที่ยวกลับจอดอนุสาวรีย์ชัยฯ ฝั่งเกาะราชวิถี)
เส้นทางฝั่งธนบุรี
1. สนามหลวง
2. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
4. วัดอรุณราชวราราม
5. วัดราชโอรสาราม
กลับเส้นทางเดิม
เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศยูโรทูของ ขสมก.
รถให้บริการเวลา 8.30 – 16.30 น.
รถมาทุกๆ 30 นาที
เที่ยวสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 16.00 น.
ฟรี…ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ติดต่อสอบถามได้ที่
1. สายด่วนวัฒนธรรม 1765
2. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422-8811 ถึง 16
หมายเลขโทรสาร 0-2422-8813
3. www.dra.go.th
www.dra.go.th/th/makabucha59/
https://e-service.dra.go.th/
www.facebook.com/drathai.gov.
CR. รถเมล์ไทย.คอม

About the Author

Admin

 
 

 
15589675

*+ไหว้พระ ๙ วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในข่วงปีใหม่ ฟรี !!+*

ขสมก. จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในข่วงปีใหม่ ฟรี!!! —————R...
by Admin
0

 
 
เข้าพรรษา1

*+แนะ วิธีทำบุญเสริมดวง เข้าพรรษา ตามวันเกิด ให้ได้ผลบุญมหาศาล!+*

เทศกาลเข้าพรรษาถือเป็นวันที่สำคัญทางศาสนาวันหนึ่งที่เราชาวพุทธจะพากันเข้าวั...
by Admin
0

 
 
ไหว้พระ-9-วัด4

*+ฟรี!! ขอเชิญชวนไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล+*

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักกา ระไหว้พระ 9 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 9 รัชกาล เนื่องในงา...
by Admin
0

 

 
ไหว้พระ-9-วัด3

*+มาฆบูชานี้ ขอเชิญชวนทุกท่านล่องเรือเจ้าพระยา ไหว้พระ 9 วัด ฟรี!+*

 ล่องเรือเจ้าพระยา ไหว้พระ 9 วัด ในวันมาฆบูชา ฟรี! วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวล...
by Admin
0