บทความ

March 30, 2016

*+หลายมหาวิทยาลัยเปิดทำฟันฟรี 1 เม.ย. คลิกอ่านเช็คสถานที่ได้เลย+*

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลายมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนคณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการ ‘ทำฟันฟรี’ ในวันที่  1 เม.ย.นี้ 

ทำฟันฟรี1

     เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการ ‘ทำฟันฟรี’ จำนวน  1,000 ราย แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 850 ราย เด็ก 150 ราย  ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์  เปิดรับบัตรคิว ที่คณะทันตแพทย์ฯ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. โดยทำการตรวจพิเคราะห์และรักษา ตั้งแตเวลา 08.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร.02-218-8705 , 02-218-8635

ทำฟันฟรี2

     ส่วนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตรวจรักษาฟันฟรีแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ที่ลานอเนกประสงค์ส่วนหลัง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพรเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี โดยเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00-11.30 น. ซึ่งผู้ป่วยทั่วไปให้นำบัตรประชาชนมาแสดง แต่กรณีผ่าฟันคุด ถ้าเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย

ทำฟันฟรี3

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) เปิดบริการทำฟันฟรี บริการ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันฟรี ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.00 น. กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย

ทำฟันฟรี4

     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี โดยเปิดให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ ตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-6866 ในวันและเวลาราชการ 
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ขอบคุณข้อมูลจาก
news.voicetv.co.th / dailynews.co.th
More articles by »
Written by: Admin
Tags:

About the Author

Admin

 
 

 
609_20150915

*+21 ต.ค นี้ บริการ “ทันตกรรมฟรี” ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ+*

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรมการบริการด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป ...
by Admin
0