บทความ

April 5, 2016

*+ดีเดย์ 8 เม.ย. 59 ส่งของไปรษณีย์ไทยต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้ง+*

ไปรษณีย์ไทย1
ไปรษณีย์ไทย แจ้งผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์แบบมี หลักฐาน เริ่มวันที่ 8 เมษายนนี้ เป็นต้นไป หากไม่แสดงหลักฐานจะระงับการรับฝากจนกว่าจะมีหลักฐานมาแสดง
 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้แจ้งว่า ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์แบบมีหลักฐาน เช่น ลงทะเบียน EMS, พัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น จะต้องแสดงหลักฐานประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน, หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ฝากส่งหรือผู้ฝากส่งแทนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 2 ฉบับ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ไปรษณีย์ไทย2

ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการไม่ได้เตรียมหลักฐานประจำตัวมาในขณะฝากส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความจำเป็นต้องขอระงับการรับฝากไว้ก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการฝากส่งสิ่งของเข้าสู่ ระบบไปรษณีย์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ภาพและข้อมูลจาก kapook.com
More articles by »
Written by: Admin
Tags:

About the Author

Admin

 
 

 
ไปรษณีย์ไทย2

*+ไปรษณีย์ไทย ชวนส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน+*

ไปรษณีย์ไทย ชวนส่ง “วัสดุอะลูมิเนียม” ฟรี! เพื่อทำขาเทียมพระราชทาน ส่งวัสดุอะลู...
by Admin
0