บทความ

February 9, 2016

*+รู้หรือไม่!! บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ได้รับสิทธิพิเศษค่ารักษาฟรี+*

บริจาคโลหิต

ในโลกโซเชียลมีการแชร์ เรื่องราวจากสมาชิกเฟซบุ้ค Tiger Choom ซึ่งได้โพสต์ภาพใบเสร็จและสิทธิที่ได้รับจากการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยระบุว่า “บริจาคเลือดเกิน 24 ครั้งคุณก็จะได้สิทธิการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการ (ง่ายๆคือแทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย ยกเว้นส่วนเกินค่าห้องพิเศษเท่านั้น)” 
โดยจากการตรวจสอบกับ สภากาชาดไทย ได้ระบุรายละเอียดสิทธิในการักษาพยาบาลของผู้บริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิตฯ ได้ให้การช่วยเหลือ จะเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะตัวผู้บริจาคโลหิตเท่านั้น ดังนี้

บริจาคโลหิต1

1. ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษได้ไม่เกินร้อยละ50
2. ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 16 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล+ ค่าห้องพิเศษและค่าอหาร ได้ร้อยละ 50
3. ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 24 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล100% + ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร ได้ร้อยละ 50
4. ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 100 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์” ขอพระราชทานเพลิงศพ ” ได้เป็นกรณีพิเศษ ** เฉพาะผู้บริจาคโลหิตเท่านั้น ไม่
สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
**5 ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 9 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ตรวจวิเคราะห์สารเคมีในโลหิตได้เช่น ตรวจหาน้ำตาล , ไขมัน , การทำงานของตับ , การทำงานของไต ฯลฯ โดยผู้บริจาคโลหิตสามารถใช้สิทธิ์ได้ปีละ 1 ครั้ง

ล่าสุด สภากาชาดไทย ชี้แจงถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่า หากผู้บริจาคโลหิตต้องการขอใช้สิทธิรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้บริจาคโลหิตนั้นต้องเป็นผู้ป่วยใน (เข้ารับการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป) เท่านั้น รวมถึงต้องมีหนังสือรับรองจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หรือ ภาคบริหารโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในต่างจังหวัด การออกเอกสารรับรองดังกล่าวสามารถใช้ได้เป็นครั้งๆ ไป และใช้ได้เฉพาะผู้บริจาคโลหิตที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นใด 
ในส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่บริจาคโลหิต และมีหนังสือรับรอง สามารถใช้สิทธิขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษ โดยให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิที่สามารถเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่เกินสิทธิให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิดังกล่าว ได้รับความช่วยเหลือโดยเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้
สำหรับโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผู้ที่บริจาคโลหิตเกิน 7 ครั้ง และเป็นผู้ป่วยใน เสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ ถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ่าตัด ผ่าตัดคลอดบุตร จะเสียเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด และผู้ที่บริจาคโลหิตเกิน 24 ครั้ง จะได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ ถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ่าตัด ผ่าตัดคลอดบุตร จะเสียเพียงกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด.
ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวใช้ได้เฉพาะผู้บริจาคโลหิตที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นใด และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น

mSQWlZdCq5b6ZLkt6FsXstxk5HaNS9Ds

ขอบคุณข้อมูลจาก -/\-
www.khaosod.co.th
www.thairath.co.th

About the Author

Admin

 
 

 
946772

*+สภากาชาดไทย ขอรับบริจาคโลหิต เร่งช่วยผู้ป่วยไข้เลือดออก+*

ศูนย์ บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยประกาศขอรับบริจาคเลือดและเกล็ดเลือดเพิ่ม...
by Admin
0