บทความ

February 10, 2016

*+ “หม่อมเจ้าสาย“ ผู้เป็นที่มาของ “ปดิวรัดา“ ภรรยาที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี +*

ปดิวรัดา1

เผยที่มาของชื่อ ปดิวรัดา จาก พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา หรือ หม่อมเจ้าสาย ลดาวัลย์ พระอรรคชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเก่งการเรือนและการทำครัว
ละครเรื่อง ปดิวรัดา เป็นละครที่สร้างจากบทประพันธ์ของ สราญจิตต์ ที่นำแสดงโดย เจมส์ จิรายุ และ เบลล่า ราณี โดยที่จริงแล้ว ชื่อ ปดิวรัดา  มาจากชื่อของ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอรรคชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปดิวรัดา4

พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ฯ มีพระนามเดิมคือ หม่อมเจ้าสาย ลดาวัลย์ จากนั้น จึงได้รับการเลื่อนพระอิสริยยศเป็น พระอรรคชายาเธอ หม่อมเจ้าสาย ในปี พ.ศ. 2421 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2431 ก่อนที่จะมาเป็น พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2431 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2468 และพระอิสริยยศสุดท้ายคือ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระนามและเลื่อนกรม โดยคำว่า “วิมาดา” นั้นแปลว่า แม่เลี้ยง และเติมสร้อยพระนามคือ ปิยมหาราชปดิวรัดา โดยที่คำว่า ปดิวรัดา แปลว่า ภริยาที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อสามี ซึ่งก็คือสมเด็จพระปิยมหาราช
ทั้งนี้ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงมีความถนัดในการทำพระกระยาหาร และเป็นผู้ควบคุมห้องพระเครื่องต้น ของเสวยคาวหวาน อีกทั้งยังเป็นผู้ตั้งโรงเลี้ยงเด็กแห่งแรกในประเทศไทย ทรงรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงดู อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นองค์อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดง หรือสภากาชาดไทยในสมัยหนึ่งด้วย
พระวิมาดาเธอฯ ประชวรด้วยโรคเนื้อร้ายในช่องพระโอษฐ์ และสิ้นพระชนม์ ณ ตำหนักในสวนสุนันทา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ซึ่งภายหลังได้รับพระราชทานพระโกศทองใหญ่ อันเป็นพระโกศชั้นสูงสุดสำหรับทรงพระบรมศพ พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระอัครมเหสี

ปดิวรัดา5

ความแม้นางเอกของเรื่องจะไม่ได้ชื่อ ปดิวรัดา และในเรื่องก็ไม่ได้ปรากฏคำว่า ปดิวรัดา แต่เป็นการถ่ายทอดตัวตนของนางเอก “ริน ระพี” ตัวหลักของเรื่องให้ตรงกับความหมายของคำได้อย่างชัดเจน โดยสอดแทรกหลักการครองเรือนให้สมกับการเป็นศรีภรรยาที่สมบูรณ์ แม้ชีวิตคู่ครั้งนี้จะเกิดขึ้นจากการคลุมถุงชนตามแบบฉบับของคนในสมัยก่อนก็ ตาม แต่ “ริน ระพี” ก็ยังคงเป็นภรรยาที่มีความซื่อสัตย์ ปรนนิบัติ ดูแลสามีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการดำเนินชีวิต หรือสนับสนุนในเรื่องการทำงาน รวมไปถึงการให้กำลังใจเมื่อสามีจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ๆ เสี่ยงต่ออันตรายของชีวิต เธอก็ยังเต็มใจ ทุ่มเท ตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างจนสุดความสามารถ สมเป็น “ปดิวรัดา” อย่างที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก -/\-
movie.sanook.com
drama.kapook.com

More articles by »
Written by: Admin
Tags: ,

About the Author

Admin

 
 

 
สูตรน้ำพริกลงเรือ-1

*+สูตรน้ำพริกลงเรือ ที่จะมัดใจคุณสามี ดั่ง รินระพี มัดใจคุณปลัด+*

      ดู ละคร แล้วก็ฟินไปตามๆกันนะ นางเป็นแม่บ้านแม่เรือน ดูแลคุณสามีเป็นอย่างดี...
by Admin
0