บทความ

February 2, 2016

*+ขั้นตอนยื่นภาษี 2559 ด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต มือใหม่ทำได้ง่ายๆ+*

ยื่นภาษี01

ยื่นภาษี 2558 ทางอินเทอร์เน็ตใครว่ายาก เรารวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ มาบอกกันแล้ว ต่อให้เป็นมือใหม่เพิ่งยื่นภาษีเป็นปีแรกก็ทำได้ชัวร์ 

เปิดปีใหม่ 2559 มาก็เข้าเทศกาลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2558 กันแล้ว สำหรับผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหลายคนคงเลือกใช้วิธียื่นภาษี ทางอินเทอร์เน็ต เพราะง่ายและสะดวกสุด ๆ แต่ถ้าใครยังไม่เคยยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต แล้วสนใจจะใช้ช่องทางนี้ดูบ้าง เราก็มีขั้นตอนและคำแนะนำมาอธิบายกัน แล้วจะเข้าใจว่าการยื่นภาษีด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ
ใครต้องยื่นภาษี?
หลายคนมักเข้าใจผิดว่า ถ้ามีเงินได้มากกว่าเดือนละ 20,000 บาท หรือมีเงินได้ต่อปีสูงกว่า 240,000 บาท จึงจะมีหน้าที่ยื่นเสียภาษี ซึ่งความเข้าใจนี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องค่ะ เพราะนอกจากกรณีข้างต้นแล้ว กรมสรรพากรยังได้กำหนดให้คนที่มีเงินได้แม้มีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสีย ภาษี ก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายได้ ในกรณีต่อไปนี้
>> คนโสด มีเงินได้ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือนเกิน 30,000 บาทต่อปี หรือมีเฉพาะเงินเดือนตั้งแต่ 4,167 บาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ 50,000 บาทต่อปี ในปีภาษีนั้น        
>> คนมีคู่ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีเงินได้ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินเดือนรวมกันเกิน 60,000 บาท หรือมีเฉพาะเงินเดือนเกิน 100,000 บาทในปีภาษีนั้น
ยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันไหน?
สามารถยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 เมษายน 2559 ยิ่งยื่นแบบเร็วก็ยิ่งได้เงินคืนเร็วนะคะ

ยื่นภาษี02

ต้องยื่น ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91?
แบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ดูง่าย ๆ ว่าใครจะยื่นแบบไหน คือ
>> ภ.ง.ด.90 คือ คนที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่น ๆ
>> ภ.ง.ด.91 คือ คนที่มีรายได้เป็นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีรายได้ทางอื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว ก็ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ค่ะ
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนยื่นภาษีด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต

>> 1. หนังสือรับเงินเดือน (50 ทวิ) ซึ่งได้รับจากนายจ้าง เพื่อให้รู้ว่าในปีนั้นเรามีรายได้เท่าไร รวมทั้งชำระค่าประกันสังคม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปแล้วเท่าไร เพราะต้องนำตัวเลขเหล่านี้มากรอกในการยื่นภาษีด้วย
>> 2. ลิสต์รายการลดหย่อนที่เรามี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, บุตร, อุปการะคนพิการ ฯลฯ (ตรวจสอบเรื่องค่าลดหย่อนทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ)
>> 3. เตรียมเอกสารลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ไว้ เพื่อนำตัวเลขค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากรอกในแบบฟอร์มยื่นภาษีด้วย เช่น ค่าซื้อสินค้าและบริการ, จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน LTF/RMF, จำนวนเงินบริจาค, จำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไป
ขั้นตอนการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง
วันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไกด์สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการยื่นภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย ตัวเองค่ะ
ภาษี1
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ epit.rd.go.th ของกรมสรรพากร 
2. เลือก ภ.ง.ด.90/91 ยื่นด้วยตัวเอง
ภาษี2
– แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้คลิกลงทะเบียนก่อน แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรา
ภาษี3
– หากเคยลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ลืมรหัสผ่าน ให้เลือกลืมรหัสผ่าน เพื่อตอบคำถามที่เราเคยตั้งไว้ แต่หากลืมคำถามที่เคยตั้งไว้ด้วย ให้เลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” แล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอน
ภาษี4
3. เมื่อลงทะเบียนหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมาที่หน้าแรก epit.rd.go.th เลือก “ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91” แล้วใส่ username พร้อมรหัสผ่านที่ตั้งไว้
ภาษี5
4. จากนั้นจะมาที่หน้า “แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2558” ซึ่งจะมีข้อมูลที่เรากรอกไว้ตอนลงทะเบียนปรากฏอยู่แล้ว ในส่วนนี้ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของเราอย่างละเอียด หากพบข้อมูลผิดพลาด เช่น เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ พิมพ์ชื่อผิด ให้รีบแก้ไข เพราะหากกดยืนยันไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก
เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถูกต้อง ให้คลิก “ทำรายการต่อไป”
ภาษี6
5. เมื่อคลิกแล้วจะมาที่ “หน้าหลัก” ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของเรา (ผู้มีเงินได้) อยู่ทางซ้ายมือด้านล่าง ส่วนด้านล่างเป็นส่วน “สถานภาพของผู้มีเงินได้” กรณีเป็น “บุคคลธรรมดา” ให้เลือกระหว่าง “โสด/สมรส/หม้าย”
ภาษี7
– กรณีเลือกโสดหรือหม้าย ให้คลิกทำรายการต่อไปได้เลย
ภาษี8
– กรณีเลือกสมรส ต้องกรอกข้อมูลคู่สมรสรวมทั้งข้อมูลการมีเงินได้ทางด้านขวามือก่อน แล้วจึงเลือกทำรายการต่อไป
ภาษี9
6. จากนั้นมาที่หน้า “เลือกเงินได้/ลดหย่อน” ส่วนนี้ให้เรากรอกข้อมูลรายการเงินได้พึงประเมินและค่าลดหย่อน
6.1. รายการเงินได้พึงประเมิน
ให้เราติ๊กเครื่องหมายหน้าช่องที่เป็นแหล่งที่มาของเงินได้เรา เช่น
– หากมีรายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง บำนาญ โบนัส ให้ติ๊กที่ช่อง “มาตรา 40(1)
– แต่หากมีรายได้จากอื่น ๆ ด้วย ให้ติ๊กช่องอื่นเพิ่มเติม เช่น มีรายได้จากเงินปันผลของกองทุนรวมที่ซื้อไว้ ให้ติ๊กที่ช่อง “มาตรา 40(8)” กรณีได้รับเงินจากการขายบ้าน ให้ติ๊กที่ช่อง “เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์”
6.2. เลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน
ส่วนนี้คือเรามีค่าลดหย่อนอะไรบ้าง ให้เลือกที่ช่องนั้น เช่น
– หากบริษัทมีหักเงินประกันสังคมไป ให้เราเลือกที่ช่อง “เงินสมทบกองทุนประกันสังคม”
– กรณีช้อปปิ้งลดภาษีเมื่อปลายปี 2558 ให้เลือกช่อง “ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ”
– กรณีดูแลบิดา-มารดาอายุเกิน 60 ปี ให้เลือกช่อง “อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป”
– หากซื้อกองทุน LTF ไว้ลดหย่อนภาษี ก็เลือกช่อง “ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF”
เมื่อเลือกครบแล้ว ให้กดทำรายการต่อไป
ภาษี10
7. จากนั้นจะมาปรากฏที่หน้า “บันทึกเงินได้” ซึ่งจะให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดเงินได้และค่าลดหย่อนตามที่เราเลือกมาในหน้า “เลือกเงินได้/ลดหย่อน” ส่วนนี้ให้เรากรอกเงินเดือน ค่าจ้างที่เราได้รับ เช่น มาตรา 40(1) ให้เรากรอกเงินได้พึงประเมิน คือเงินที่เราได้รับจากค่าจ้างทั้งหมด พร้อมทั้งจำนวนภาษีที่บริษัทหักไป หากมีเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็ให้กรอกตัวเลขนั้นไป
ส่วนช่อง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้” ให้กรอกเลขภาษีของบริษัทที่จ่ายเงินให้เรา ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ในใบ 50 ทวิ
ภาษี11
หากมีเงินได้นอกเหนือจากค่าจ้าง ก็จะมีช่องให้กรอกเพิ่มเติมเมื่อกดไปที่ “ทำรายการต่อไป”
ภาษี12
8. เมื่อกรอกข้อมูลเงินได้เสร็จสรรพ จะมาที่หน้า “บันทึกค่าลดหย่อน”
ส่วนนี้ให้เรากรอกข้อมูลการลดหย่อนต่าง ๆ เช่น กรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา-บุตร-คนพิการ ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่เราอุปการะด้วย หรือหากซื้อกองทุน, ช้อปปิ้ง, บริจาค ให้กรอกจำนวนเงินที่ซื้อลงไป เสร็จแล้วเลือก “ทำรายการต่อไป”
ภาษี13
9. จากนั้นจะมาที่หน้า “คำนวณภาษี” ซึ่งระบบจะคำนวณให้เรียบร้อยว่าหักอะไรเท่าไร ก่อนสรุปว่าเราต้องเสียภาษีในปี 2558 เท่าไร โดยหากข้อมูลระบุว่า “ชำระเพิ่มเติม” แสดงว่าเราต้องเสียภาษีเพิ่มเติมจากเงินที่เราจ่ายไป แต่หากข้อมูลระบุว่า “ชำระไว้เกิน” เท่ากับเราจะได้เงินภาษีคืนกลับมา
ภาษี14
ด้านล่างจะมีข้อความระบุ “การแสดงเจตนาบริจาคภาษีที่ชำระให้พรรคการเมืองของผู้มีเงินได้” กรณีเราชำระภาษีไว้เกิน แล้วต้องการบริจาคให้พรรคการเมือง ให้เลือก “ประสงค์บริจาค” พร้อมเลือกพรรคการเมืองที่เราต้องการบริจาคเงินให้ แต่หากต้องการภาษีคืน ให้เลือก “ไม่ประสงค์บริจาค” แล้วเลือก “มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” จากนั้นกด “ทำรายการต่อไป”
ภาษี15
10. จากนั้นจะปรากฏหน้า “ยืนยันการยื่นแบบ” ให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
ภาษี16
หากประสงค์จะได้รับเช็คคืนภาษีโดยเร็ว ให้เลือก “ประสงค์ลงทะเบียน EMS” ซึ่งมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 32 บาท โดยหักจากเงินคืนภาษีของเรา แต่หากไม่ต้องการ EMS ก็ให้เลือก “ไม่ประสงค์ลงทะเบียน EMS” แล้วกด “ยืนยันการยื่นแบบ” เป็นอันเสร็จสิ้น
ภาษี17
11. จากนั้นจะมาที่หน้า “ผลการยื่นแบบ” ซึ่งจะแจ้งให้เราทราบว่า ได้เงินภาษีคืนเท่าไร ยื่นแบบวันไหน กรณีต้อง “ชำระภาษีเพิ่มเติม” จะมีรายละเอียดระบุว่า สามารถชำระภาษีเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางไหนบ้าง และยังสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วย ตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีเพิ่มเติมได้ที่ “การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง?”
ภาษี18
12. หลังจากยื่นภาษีแล้ว 1 วันทำการ สามารถสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีได้ที่กรมสรรพากร ซึ่งเราไม่ควรลืมตรวจสอบนะคะ เพราะกรมสรรพากรอาจเรียกตรวจเอกสารของเราได้ กรณี นี้เราจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ สแกนเป็นไฟล์แล้วอัพโหลดผ่านหน้าเว็บกรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบภายในวันที่กำหนด ซึ่งเมื่อกรมสรรพากรตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก็จะดำเนินการส่งเช็คคืนภาษีให้เราทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ
กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับเงินคืน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (Call Center) โทร. 1161 หรืองานคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทั่วประเทศ
เห็นไหมคะว่าการยื่นภาษีด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ตไม่ยากเลย คอนเฟิร์มเลยว่ายิ่งยื่นเร็ว ยิ่งได้คืนเร็ว ขอย้ำอีกครั้งว่าปีภาษี 2558 สามารถยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง เรื่องสำคัญแบบนี้อย่าลืมเด็ดขาดค่ะ เพราะไม่คุ้มแน่ ๆ กับการเสียค่าปรับหากไม่ยื่นภาษีภายในเวลาที่กำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก -/\-
money.kapook.com
กรมสรรพากร

About the Author

Admin

 
 

 

*+โปรโมชั่น CC Double O สนีกเกอร์ สีขาว คอลเลคชั่นใหม่ 1,790.- เท่านั้น+*

📣 ควรค่าแก่การลงทุน #CCOO คอลเลคชั่นใหม่!! 💬 เนี่ยยย มีเรื่องให้เสียเงินอีกละ CC-OO ออกค...
by Admin
0

 
 

*+adidas รุ่น Swif Run สีใหม่จี๊ดได้ใจ แถมใส่สบายมาก+*

📣 มีรองเท้าคู่เดียวมันก็เท่ แต่มีรองเท้าหลาย ๆ คู่ เท่กว่าเยอะ !!! 💬 งานนี้มีหนาว Adi...
by Admin
0

 
 

*+10 ร้านไอจีเสื้อผ้าเกาหลี ราคาน่ารัก ดีไซน์น่าเลิฟ รีบกด Follow รัวๆ+*

💸 กินแกลบอย่างโอหัง โอนตังค์อย่างกล้าหาญ !! #ช็อปเก่ง 🌈 สิ้นเดือนกินมาม่า ไม่เป็น...
by Admin
0

 

 

*+adidas รองเท้าแตะ สีใหม่ สีชมพูพีช เพียง 1,300.-+*

📣 กรี๊ดดด #ของใหม่ ไม่ซื้อไม่ดั้ยย !!! 💬 ออกมากี่ทีก็เปย์ตลอด ๆ รองเท้าแตะ Adidas ออกสีใ...
by Admin
0

 
 

*+โปรแรงไฟลุก Watsons จัดหนัก ซื้อ 1 แถม 1+*

🔥 โปรแรงไฟลุก #ซื้อ1แถม1 มาอีกแล้วววว !!! 🗨 กรีดร้องงงงงง Watsons จัดหนัก #ซื้อ1แถม1 มาแล้วว...
by Admin
0