บทความ

January 22, 2016

*+12 ที่เที่ยวตามราศี ยิ่งไปยิ่งเฮงรับปี 2016+*

เที่ยวตามราศี0-1

ต้นปีแบบนี้ที่ไหนก็น่าเที่ยว เพราะด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายกว่าเดือนอื่นๆ และนอกจากเที่ยวให้สนุกแล้วหลายๆ คนยังชอบเที่ยวไปทำบุญไป และถ้ายิ่งได้ทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับปีเกิดของตัวเอง ก็ยิ่งทำให้สุขใจ วันนี้ได้รวบรวม 12 ที่เที่ยวตามปีเกิด ยิ่งเที่ยวยิ่งเฮงจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันเลย…
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร – จ.เชียงใหม่
(ปีชวด) หนู

เที่ยวตามราศี1

วัดพระธาตุศรีจอมทองตั้งอยู่ ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุนี้มีลัษณะศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา สกุลช่างเชียงใหม่ แม้จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็งดงาม นอกจากนี้ยังมีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตกาลจนปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีชวด อีกด้วยใครที่วางแผนไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยากมำบุญเสริมสิริมงคล ต้องไม่พลาดที่จะแวะไปวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุลำปางหลวง – จ.ลำปาง
(ปีฉลู) วัว

เที่ยวตามราศี2

พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พระธาตุแห่งนี้เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมสกลุช่างลำปาง ปรากฏอิทธิพลไทลื้อ วัดพระธาตุลำปางหลวงเลื่องลือในปาฏิหาริย์ของพระธาตุที่ท้อนเป็นภาพกลับหัวในพระวิหารและมณฑป และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลู และนอกจากวัดพระธาตุลำปางหลวงแล้ว ลำปางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมายให้ได้ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง – จ.แพร่
(ปีขาล) เสือ

เที่ยวตามราศี3

วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ เป็นพระธาตุสำคัญและเป็นพระธาตุประจำเมือง มีลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนา สกลุช่างเมืองแพร่ สกุลช่างนี้หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบอิทธิพลศิลปะสุโขทัยแอบแฝงอยู่ ลักษณะทางกายภาพจะมีความชะลูดประกอบกับตำแหน่งที่ตั้งเป็นเนินเขา จะทำให้คนเห็นได้แต่ไกล อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีขาล และนอกจากวัดพระธาตุช่อแฮแล้วจังหวัดแพร่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย
วัดพระธาตุแช่แห้ง – จ.น่าน
(ปีเถาะ) กระต่าย

เที่ยวตามราศี4

พระธาตุแช่แห้ง แห่งวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดน่าน สกุลช่างเมืองน่านจะปรากฏอิทธิพล ล้านนาจากเมืองเชียงรายและอิทธิพลของไทลื้อ สำหรับพระธาตุแช่แห้งนี้ โดยรวมเป็นลักษณะช่างล้านนา แต่หากลงลึกในรายละเอียดจะพบ ฝีมือช่างพื้นเมืองไทลื้อผสมกันอย่างลงตัว พระธาตุแช่แห้งมีทรงค่อนข้างสูง แต่มีความละมุนละไมจากเส้นรูปทรงแตกต่างไปจากเมืองแพร่ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีเถอะ ให้ชาวปีเถอะได้มากราบไหว้เสริมสิริมงคลกับชีวิต
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – จ.เชียงใหม่
(ปีมะโรง) งูใหญ่

เที่ยวตามราศี5

วัดพระสิงห์ เป็นวัดใหญ่และสำคัญมากที่อยู่กลางเมือง สถาปัตยกรรมภายในวัดนี้จัดว่างดงามมากด้วย เป็นฝีมือช่างหลวงของนครเชียงใหม่ พระธาตุจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก องค์สีขาว ตั้งหลบอยู่ภายในวัด มีการตกแต่งน้อย ถือว่าเป็นความงามที่เรียบง่าย และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะโรงหรืองูใหญ่อีกด้วย…
วัดโพธารามมหาวิหาร – จ.เชียงใหม่
(ปีมะเส็ง) งูเล็ก

เที่ยวตามราศี6

วัดโพธารามมหาวิหาร หรือชื่อเดิมวัดเจ็ดยอด เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชาวเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1998 โดยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์เม็งราย อีกทั้งวัดนี้ยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น มีลักษณะคล้ายกับมหาวิหารโพธิที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย และยังเป็นวัดประจำปีของคนเกิดปีมะเส็งอีกด้วย
พระเจดีย์ชเวดากอง – ประเทศเมียนมาร์
(ปีมะเมีย) ม้า

เที่ยวตามราศี7

พระธาตุชเวดากอง แห่งเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (พม่า)เจอดีย์นี้มีการต่อเติมมากมายหลายหลัง ทำให้รูปแบบพัฒนาไปเรื่อยๆ ลักษณะสุดท้ายได้มีลักษณะเป็นศิลปะพม่าอย่างเต็มที่และมีอายุร่วมสมัยทางศิลปะกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากเดิมที่เป็นงานศิลปะมอญร่วมสมัยอยุธยาของเรา และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเมียอีกด้วย
พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – จ.เชียงใหม่
(ปีมะแม) แพะ

เที่ยวตามราศี8

วัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุนี้เป็นพระธาตุสำคัญของเมืองเชียงใหม่ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนล้านนา ลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบล้านนา – เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนภูเขาทำให้เจดีย์ดูงดงามและเด่นชัด อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม
พระธาตุพนม – จ.นครพนม
(ปีวอก) ลิง

เที่ยวตามราศี9

พระธาตุพนม แห่งวัดพระธาตุพนม อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุนี้เป็นพระธาตุที่มีความสำคัญต่อประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง เป็นพระธาตุที่มีลักษณะพื้นเมืองของอาณาจักรโคตรบูรณ์โบราณ ได้มีการปรับปรุงมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยอยุธยา ในมีพุทธศักราช 2517 ได้ล้มลงยังความเศร้าโศกแก่ประชาชนชาวไทย-ลาวเป็นอย่างมาก ต่อมาได้บูรณะปฏิสังขรณ์ ตามลักษณะเดิมแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2519 พระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีวอก ให้ชาวปีวอกได้มาเที่ยวชมความงดงามและทำบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย…
พระธาตุหริภุญชัย – จ.ลำพูน
(ปีระกา)ไก่

เที่ยวตามราศี10

วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ศิลปกรรมล้านนา สกุลช่างเมืองลำพูนนี้ มีทั้งที่เป็นแบบนี้ปรากฏอิทธิพลลพบุรี (ละโว้) และที่มีอิทธิพลเมืองใหม่ ซึ่งวัดพระธาตุหริภุญชัย จะมีลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมในแบบหลัง ซึ่งจะมีลักษณะที่งดงามและลงตัว และที่สำคัญพระธาตุหริภุญชัยยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา
พระธาตุอินแขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย – ประเทศเมียนมาร์
(ปีจอ) สุนัข

เที่ยวตามราศี11

พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศเมียนมาร์ ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอินแขวนยังเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์ที่ชาวเมียนมาร์ และชาวพุทธจากหลายๆ ประเทศให้ความเคารพ ที่ปรารถนาจะมาเยือนเพื่อนมัสการ กราบไหว้เสิรมสิริมงคลแก่ชีวิต และที่สำคัญพระธาตุอินแขวนยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีจออีกด้วย
พระบรมธาตุดอยตุง – เชียงราย
(ปีกุน) หมู

เที่ยวตามราศี12

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวัดดอยตุง อำเภอดอยตุง จังหวัดเชียงราย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ผสานอิทธิพลพื้นเมืองปูชนียสถานในเมืองเชียงราย จะมีขนาดไม่ใหญ่ และยังเป็นพระบรมธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุนอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก -/\-
www.chillpainai.com

About the Author

Admin

 
 

 
wang-nam-keaw-0

*+อัพเดต 12 ที่ ท่องเที่ยว วังน้ำเขียว เที่ยวหน้าหนาว ต้องไม่พลาด !+*

ถ้าให้พูดถึงที่เที่ยวในช่วงหน้าหนาว คงจะหนีอากาศดีๆ ในป่าสีเขียวขจีไม่ได้ เลย...
by Admin
0

 
 
suanphung14

*+Suanphung Bonsai Village ที่พักสไตล์สวนบอนไซ แลนด์มาร์คใหม่ในสวนผึ้ง+*

สวนผึ้งได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศใกล้กรุงเทพฯ ที่โอบล้อมไปด้วยธรร...
by Admin
0

 
 
ที่พักเปิดใหม่4

*+อัพเดต.. 5 ที่พัก เปิดใหม่ น่ารัก น่าไปพักก่อนใคร+*

เดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากออกไปเที่ยวกันทั้งนั้น .. นอนอยู่บ้านแล้วมันเบื่อ มันไม่คูลเ...
by Admin
0

 

 
เขาสีชมพู1

*+“เขาสีชมพู” ณ เขาบ่อเตย พิกัด ที่เที่ยว แห่งใหม่ จ.จันทบุรี+*

ก่อนอื่นต้องบอกว่า “เขาบ่อเตย” หรือ “เขาสีชมพู” ที่จังหวัดจันทบุรีนี้ ตั้งอยู่...
by Admin
0

 
 
ไทยเที่ยวไทย1

*+งานไทยเที่ยวไทย 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม งานเดียวเที่ยวไม่อั้น+*

กลับมากระตุ้นต่อมอยากเที่ยวอีกครั้งกับ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 39 งานเดียวเที่...
by Admin
0