บทความ

July 14, 2016

*+28 ประเทศ ไปเที่ยวได้เลย ไม่ต้องของวีซ่า (VISA)+*

VISA
ข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สามารถไปเที่ยวประเทศต่างๆได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) เพียงแค่คุณถือหนังสือเดินทางหรือ passport ของประเทศไทย ส่วนจะมีประเทศอะไรบ้างและแต่ละประเทศให้อยู่เที่ยวได้กี่วันเดียวเราไปดูกันเลยครับ
1.ประเทศอาร์เจนตินา (90)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศอาร์เจนตินา
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 90 วัน
2.บาหร์เรน (14)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศบาหร์เรน
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 14 วัน
3.บราซิล (90)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศบราซิล
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 90 วัน
4.บรูไน (14)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศบรูไน
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 14 วัน
5.กัมพูชา (14)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศกัมพูชา
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 14 วัน
6.ชิลี (90)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศชิลี
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 90 วัน
7.เอกวาดอร์ (90)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศเอกวาดอร์
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 90 วัน
8.จอร์เจีย (90)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศจอร์เจีย
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 90 วัน
9.ฮ่องกง (30)

คนไทยสามารถไปเที่ยวฮ่องกง
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
10.อินโดนีเซีย (30)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
11.ญี่ปุ่น (15)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 15 วัน
12.สาธารณรัฐเกาหลี (90)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศเกาหลี
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 90 วัน
13.ลาว (30)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศลาว
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
14.มาเก๊า (30)

คนไทยสามารถไปเที่ยวมาเก๊า
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
15.มองโกเลีย (30)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศมองโกเลีย
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
16.มาเลเซีย (30)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศมาเลียเชีย
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
17.มัลดีฟส์ (30)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศมัลดีฟส์
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
18.เมียนมาร์ (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ เริ่ม 11 ส.ค.58) (14)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศเมียนมาร์
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 14 วัน
19.ปานามา (180)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศปานามา
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 180 วัน
20.เปรู (90)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศเปรู
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 90 วัน
21.ฟิลิปปินส์ (30)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
22.รัสเซีย (30)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศรัสเซีย
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
23.เซเชลส์ (30)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศเซเชลส์
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
24.สิงคโปร์ (30)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
25.แอฟริกาใต้ (30)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
26.ตุรกี (30)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศตุรกี
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน
27.วานูอาตู (90)*

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศวานูอาตู
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 90 วัน
28.เวียดนาม (30)

คนไทยสามารถไปเที่ยวประเทศเวียดนาม
โดยไม่ต้องขอวีซ่า (VISA) และสามารถอยู่ได้ 30 วัน

……………………………………………..

หมายเหตุ
1.* หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้น คือ ประเทศที่คำความตกลงทวิภาคีกับไทย
2.ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับ การตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
3.เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท
4.ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง จากสหรัญอมเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่ เว็บไซต์ http//nas.immigration.gov.tw/nase/ และ นำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
5.รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์ จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในการเข้าประเทศทุกครั้ง
6.ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงจราในการเดิน ทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengaen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรใน ประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัคราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net
7.ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555
8.โคลอมเบียยกเว้นการลงตาให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลง ตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D ) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย
ข้อมูลจาก
consular กรมการกงสุล 10 กุมภาพันธ์ 2559
www.mu-ku-ra.com
More articles by »
Written by: Admin
Tags: ,

About the Author

Admin

 
 

 
visa-taiwan

*+นักท่องเที่ยวชาวไทย.. เฮ! “ไต้หวัน” ยกเว้น “Visa” สำหรับคนไทย+*

     นับเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่อยากจะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศไต้หวัน ป...
by Admin
0