Posts Tagged ‘ไม้ปั่นหู’
 

 

*+ดูไว้เลย! แพทย์เตือน ถ้าใช้คัตตอนบัต อันตรายกว่าที่คุณคิด อาจจะทำให้คุณเป็นแบบนี้+*

   เชื่อว่าหลายคนคงเคยใช้คัตตอนบัตปั่นหูกันแน่นอน บ้างก็ใช้เป็นประจำ บ้างก็นาน ...
by Admin
0

 Advertisement