หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ administrator

administrator

844 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

Follow Us

546.0k ผู้ติดตาม
ติดตาม

🔥 Highlight 🔥

*+ อีกหนึ่งความภูมิใจที่ศิริราชมอบให้แผ่นดิน +*

📣 อีกหนึ่งความภูมิใจที่ศิริราชมอบให้แผ่นดิน ภูมิใจที่ได้ดูแลคนไทย และอยากให้เป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจนี้ด้วยกัน 💬  ขยายโอกาสสู่ประชาชน ขยายการฝึกฝนของนักศึกษาแพทย์  ศูนย์การแพทย์นี้อยากให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มากขึ้น และยังเป็นพื้นที่ฝึกบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลคนไทยต่อไปในอนาคต ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช ภายในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันทำหน้าที่ดูแลประชาชน รองรับผู้ป่วยให้ได้มากขึ้น ด้วยการบริหารจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและสามารถรักษาผู้ป่วยทั้งสองโรงพยาบาลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในเขตจังหวัดใกล้เคียงศิริราช-กาญจนา หรือศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จะได้รับบริการการรักษาที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน และยังเป็นการขยายสถานที่ฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแพทย์ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เพื่อดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต อาคารส่วนขยายระยะที่ 2 ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแห่งนี้คืออีกหนึ่งความหวังของคนไทยที่เราทุกคนสามารถช่วยทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ภูมิใจที่ได้ดูแลคนไทย และอยากให้เป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจนี้ด้วยกัน 💕 ร่วมกันบริจาคสมทบทุนกับศิริราชมูลนิธิ...