*+ “เจ็บป่วย ฉุกเฉิน วิกฤติ มีสิทธิทุกที่” รักษาฟรี!!+*

6798

? #รู้ไว้ใช่ว่า สิทธิ์ที่คนไทยทุกคนได้รับ #แต่ไม่รู้

? รู้กันมั้ย!? ทุกคนมีสิทธิรักษาพยาบาลแบบวิกฤตได้ฟรี!! น้อยคนมากที่จะรู้ เพราะโรงพยาบาลไม่เคยบอก คุณครูไม่เคยสอน!! #อ่านดีๆมีประโยชน์มาก สิทธิ UCEP (ยูเซป) เป็นสิทธิที่รัฐบาลทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน หากเกิดเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน สามารถรักษาเบื้องต้นได้ฟรี 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) ให้พ้นภาวะวิกฤต โดยจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุด จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ “เจ็บป่วย ฉุกเฉิน วิกฤติ มีสิทธิทุกที่”

[Total: 0    Average: 0/5]